Service

Vi rekommenderar service på din utrustning en gång per år eller efter 150 dyk. Vi erbjuder service på dräkter, lampor, flaskor, datorer och regulatorer.  Dykmagasinet ansvarar för utförd service 30 dagar efter utfört arbete. Var därför noga med att kontrollera funktion snarast.

Regulatorservice
Alla regulatorer görs rena i ultraljudsbad och servas efter tillverkarens rekommendationer. Om andra delar behöver bytas ut så meddelar vi dig innan vi gör bytet. Alla serviceuppdrag lämnas med ett serviceintyg undertecknat av behörig servicepersonal.

Dräktlagning
Vid dräktlagning provtrycks dräkten alltid för kontroll av hål. Detsamma görs efter lagning för att säkerställa att dräkten är tät. Om vi hittar hål kommer du att meddelas detta. Vi kedjebyte tas allt gammalt lim bort innan vi sätter dit en ny kedja. Alla sömmar tätas med Aquaseal för att säkra att kedjan inte läcker. Vid all dräktlagning medföljer ett serviceprotokoll innehållande vad som är gjort.

Servicepriser

Prislistan nedan gäller vid normal service enligt tillverkarens rekommendationer.  Vid eventuella avvikelser, kontakta Dykmagasinet för pris. En service tar ca 10 arbetsdagar. 
Express inom 24 timmar +25 % på priset.
Övriga jobb kostar 400 kr per timme. (340 för DDSK).

Priser

Regulatorer

Regulator Pris Pris DDSK 
Komplett service stage 2  1 350 1 175
Komplett service stage 3  1 545 1 360
Komplett service stage 4 2 295 2 020
Service löst 1:a steg 750 670
Service löst 2:a steg  645 570
Kontroll /Justering 545 490
Syretvätt per del (i samband med service)  250 / del 215
Övriga arbeten 400 / timme 350

BC

BC  Pris Pris DDSK
 Väst/vinge översyn, service  300 250
 Väst/vinge lagning av hål  30 250

Datorer

Datorer Pris Pris DDSK
Batteribyte, datormodell 400 360
Batteribyte, klockmodell 525 475

Flaskor

Flaskor Pris Pris DDSK
Provtryckning inkl kranservice, singelflaska 1 045 920
Provtryckning inkl kranservice, dubbelpaket 1 945 1715
Enbart provtryckning 645 565
Visuell inspektion 350 280
Kranservice 445 380
O2 tvätt i samband med provtryckning singel inkl dekaler 495 420
O2 tvätt i samband med provtryckning dubbel inkl dekaler 650 550
O2 tvätt singel inkl dekaler 645 545
O2 tvätt dubbel inkl dekaler 845 720

Dräkter

Dräkter  Pris Pris DDSK
 Byte av boots (inkl. boots) 2 485 2115
 Byte av TurboSole (inkl. Turbosole) 3 000 2550
 Byte av halstätning, latex (inkl. halstätning) 895 760
 Byte av manschett, latex (inkl. material) 495 420
 Byte av manschett, latex, par (inkl. material) 995 845
 Byte av torrdräktskedja (inkl. material) 4 295 3650
 Felsökning och provtryckning av dräkt 445 380
 Lagning av läckaget litet hål per hål (exkl provtryckning) 200 170
 Lagning av läckaget stort hål per hål (exkl provtryckning) 425 360
 Montering av benficka standard 1850 / st 1575 / st
 Montering av benficka, TECH 2250 / st 1915 / st
 Montering av ringar (exkl. ringar) 895 760
 Montering av warmneckcollar (inkl. material) 1 395 1185
 Montering av fast huva (inkl. material) 1 350 1150
 Montering av Necktite (exkl. material) 800 680
 Montering av P-Valve (Halcyon/Agir/Heser/SiTech) 300 255

Scroll To Top