Mine Diver 


Vi på Dykmagasinet erbjuder kursen IANTD Mine Diver för dig som vill lära dig att dyka i gruvor.
Kursens syfte är att utbilda dykare förbi huvudtunneln, dock utan mer komplex navigering. Mine Diver programmet är även utformat för de dykare som vill gå vidare till Cave Diver Programmet är utformat för de dy...

Vi på Dykmagasinet erbjuder kursen IANTD Mine Diver för dig som vill lära dig att dyka i gruvor.
Kursens syfte är att utbilda dykare förbi huvudtunneln, dock utan mer komplex navigering. Mine Diver programmet är även utformat för de dykare som vill gå vidare till Cave Diver Programmet är utformat för de dykare som av någon anledning inte har naturliga grottor eller tillgång till dem.
Förkrav
Om eleven går den modulära vägen mot CAVE DIVER, måste eleven vara certifierad som INTRO TO CAVE DIVER med ett minimum av 30 dyk efter kurs. Om eleven inte är certifierad som INTRO TO CAVE skall 60 loggade dyk uppvisas samt tillräcklig erfarenhet med dubbelpaket. Studenten skall visa på förmåga och kunskap för att fortsätta in i denna nivå av utbildning till instruktörens godkännande.
Mer

Scroll To Top